สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทยจะเริ่มเจรจาด้านเขตแดนต่อไป

by -
1842

laos borderไทยและลาวจะเริ่มเจรจาเพื่อถกถึงปัญหาตามแนวชายแดนที่ยังคงคั่งค้างในเดือนกันยายนนี้ จากแหล่งข่าวเผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ระบุว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพงานประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ที่จะมีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม ศกนี้

สืบเนื่องจากการเจรจาที่เกิดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้วล้มเหลวและทั้งสองฝ่ายทราบว่าปัญหาด้านแนวชายแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันยังคงคลุมเครือ ทั้งไทยและลาวมีเส้นเขตแดนร่วมกันระยะทาง 500 ไมล์ หรือมีการแบ่งเขตแดนประมาณ 96 เปอร์เซ้นต์  หากการแบ่งเขตแดนเสร็จสิ้นจะทำให้การค้าเกิดความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มจำนวนของด่านตรวจ

ไทยและลาวเคยสู้รบในสงครามตามแนวชายแดนยาวนานถึง 3 เดือน ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 ถึงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ความขัดแย้งเริ่มจากแผนที่อาณาเขตที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสร่างขึ้นในปี พ.ศ. 2450 อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ โดยแบ่งดินแดนสยาม และดินแดนอินโดจีนที่ภายหลังจากนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส

การโต้แย้งเริ่มต้นจากการแสดงสิทธิการครอบครองหมู่บ้านบ้านร่มเกล้า โดยกำลังทหารไทยได้เข้าครอบครองพื้นที่บ้านร่มเกล้า และนำธงไทยขึ้นสู่ยอดเสาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 หลังจากนั้นทหารลาวได้เปิดฉากเข้าโจมตีกองทหารไทยที่บ้านร่มเกล้า ยึดพี้นที่ และนำธงของสาธารณรัฐประชาชนลาวขึ้นสู่ยอดเสาแทนที่  การสู้รบทำให้ประชาชนจำนวน 1,000 คนถูกฆ่าตายก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเจรจายอมหยุดยิง

ความขุ่นเคืองก่อนหน้านี้เสมือนแผลอันพุพองทำให้ขาดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน บางทีเวลาที่ผ่านมาแล้วเพียงพอต่อการที่ทุกคนพร้อมที่จะสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกัน

English

ไทยและลาวจะเริ่มเจรจาเพื่อถกถึงปัญหาตามแนวชายแดนที่ยังคงคั่งค้างในเดือนกันยายนนี้ จากแหล่งข่าวเผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ระบุว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพงานประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ที่จะมีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม ศกนี้ สืบเนื่องจากการเจรจาที่เกิดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้วล้มเหลวและทั้งสองฝ่ายทราบว่าปัญหาด้านแนวชายแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันยังคงคลุมเครือ ทั้งไทยและลาวมีเส้นเขตแดนร่วมกันระยะทาง 500 ไมล์ หรือมีการแบ่งเขตแดนประมาณ 96 เปอร์เซ้นต์  หากการแบ่งเขตแดนเสร็จสิ้นจะทำให้การค้าเกิดความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มจำนวนของด่านตรวจ ไทยและลาวเคยสู้รบในสงครามตามแนวชายแดนยาวนานถึง 3 เดือน ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 ถึงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ความขัดแย้งเริ่มจากแผนที่อาณาเขตที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสร่างขึ้นในปี พ.ศ. 2450 อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ โดยแบ่งดินแดนสยาม และดินแดนอินโดจีนที่ภายหลังจากนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส การโต้แย้งเริ่มต้นจากการแสดงสิทธิการครอบครองหมู่บ้านบ้านร่มเกล้า โดยกำลังทหารไทยได้เข้าครอบครองพื้นที่บ้านร่มเกล้า และนำธงไทยขึ้นสู่ยอดเสาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 หลังจากนั้นทหารลาวได้เปิดฉากเข้าโจมตีกองทหารไทยที่บ้านร่มเกล้า ยึดพี้นที่ และนำธงของสาธารณรัฐประชาชนลาวขึ้นสู่ยอดเสาแทนที่  การสู้รบทำให้ประชาชนจำนวน 1,000 คนถูกฆ่าตายก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเจรจายอมหยุดยิง ความขุ่นเคืองก่อนหน้านี้เสมือนแผลอันพุพองทำให้ขาดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน บางทีเวลาที่ผ่านมาแล้วเพียงพอต่อการที่ทุกคนพร้อมที่จะสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกัน English

laos borderไทยและลาวจะเริ่มเจรจาเพื่อถกถึงปัญหาตามแนวชายแดนที่ยังคงคั่งค้างในเดือนกันยายนนี้ จากแหล่งข่าวเผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ระบุว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพงานประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ที่จะมีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม ศกนี้

สืบเนื่องจากการเจรจาที่เกิดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้วล้มเหลวและทั้งสองฝ่ายทราบว่าปัญหาด้านแนวชายแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันยังคงคลุมเครือ ทั้งไทยและลาวมีเส้นเขตแดนร่วมกันระยะทาง 500 ไมล์ หรือมีการแบ่งเขตแดนประมาณ 96 เปอร์เซ้นต์  หากการแบ่งเขตแดนเสร็จสิ้นจะทำให้การค้าเกิดความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มจำนวนของด่านตรวจ

ไทยและลาวเคยสู้รบในสงครามตามแนวชายแดนยาวนานถึง 3 เดือน ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 ถึงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ความขัดแย้งเริ่มจากแผนที่อาณาเขตที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสร่างขึ้นในปี พ.ศ. 2450 อย่างไม่มีกฎเกณฑ์ โดยแบ่งดินแดนสยาม และดินแดนอินโดจีนที่ภายหลังจากนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส

การโต้แย้งเริ่มต้นจากการแสดงสิทธิการครอบครองหมู่บ้านบ้านร่มเกล้า โดยกำลังทหารไทยได้เข้าครอบครองพื้นที่บ้านร่มเกล้า และนำธงไทยขึ้นสู่ยอดเสาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 หลังจากนั้นทหารลาวได้เปิดฉากเข้าโจมตีกองทหารไทยที่บ้านร่มเกล้า ยึดพี้นที่ และนำธงของสาธารณรัฐประชาชนลาวขึ้นสู่ยอดเสาแทนที่  การสู้รบทำให้ประชาชนจำนวน 1,000 คนถูกฆ่าตายก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเจรจายอมหยุดยิง

ความขุ่นเคืองก่อนหน้านี้เสมือนแผลอันพุพองทำให้ขาดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน บางทีเวลาที่ผ่านมาแล้วเพียงพอต่อการที่ทุกคนพร้อมที่จะสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกัน

English

NO COMMENTS

Leave a Reply